UnitedPress Tipogrāfija, poligrāfijas uzņēmums - Select language: no.png, 497B se.png, 497B dk.png, 497B uk.png, 497B de.png, 497B lv.png, 296B
facebook_icon.png, 1,4kB twitter_icon.png, 1,4kB blogspot_icon.png, 1,4kB draugiem_ico.png, 1,4kB

Uzņēmums | Vides aktivitātes

Būt par labu darba vietu - to mēs uztveram nopietni. Tāpēc pirmajā vietā nostādam - darbiniekus un vides jautājumus.

UnitedPress Poligrāfijas grupas vides politika:

  • Ievērot apkārtējās vides aizsardzības likumus un normatīvās prasības;
  • Savā darbībā pielietot tehnoloģijas, kuru kaitīgā ietekme uz apkārtējo vidi ir minimāla, nepieļaut piesārņotību un pastāvīgi uzlabot apkārtējās vides stāvokli;
  • Izstrādāt un ieviest efektīvu izejvielu, enerģētisko un neatjaunojamo dabas resursu izmantošanas sistēmu, samazināt atkritumu daudzumu un organizēt to otrreizēju izmantošanu;
  • Ieaudzināt uzņēmuma darbiniekos atbildības sajūtu un apziņu, ka apkārtējās vides aizsardzības un resursu saudzēšanas pienākums ir ne tikai kopīgs uzņēmuma pienākums, bet arī katra darbinieka personīgais pienākums;
  • Kļūt par profesionāliem konsultantiem saviem klientiem, kuri izvēlēsies apkārtējo vidi saudzējošas iepakošanas metodes, iekārtas un materiālus.

  • Lai saņemtu vairāk informācijas, lūdzu sazinieties ar mūsu pārdošans nodaļu.