UnitedPress Tipogrāfija, poligrāfijas uzņēmums - Select language: no.png, 497B se.png, 497B dk.png, 497B uk.png, 497B de.png, 497B lv.png, 296B
facebook_icon.png, 1,4kB twitter_icon.png, 1,4kB blogspot_icon.png, 1,4kB draugiem_ico.png, 1,4kB

Uzņēmums | Vides aizsardzība

Apkārtējās vides saudzēšana un saglabāšana ir ne mazāk svarīga, kā produktu un pakalpojumu augsta kvalitāte. Vadoties pēc šī nosacījuma, UnitedPress Poligrāfijas Grupā ir izstrādāti vides aizsardzības standarti, paredzot drošības procedūras, atbildību un novērtēšanas metodes.

Kopš paša uzņēmuma dibināšanas brīža nopietna uzmanība tiek veltīta resursu un izejvielu taupīšanai ražošanā, transporta drošībai, atkritumu utilizācijai un, pats galvenais, produktu kvalitātes līmeņa uzturēšanai.