UnitedPress Tipogrāfija, poligrāfijas uzņēmums - Select language: no.png, 497B se.png, 497B dk.png, 497B uk.png, 497B de.png, 497B lv.png, 296B
facebook_icon.png, 1,4kB twitter_icon.png, 1,4kB blogspot_icon.png, 1,4kB draugiem_ico.png, 1,4kB

Uzņēmums 

pefc_certificate_120.png, 3.5kB PDF, ~1.5MB

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certificationschemes) - Meža sertifikācijas shēmu novērtēšanas programma ir starptautiska meža sertifikācijas sistēma, kas apliecina videi draudzīgu, ekonomiski pamatotu un sociāli atbildīgu meža apsaimniekošanu.

Meža platību sertifikācija notiek atbilstoši katras dalībvalsts nacionālajai sertifikācijas sistēmai / shēmai, kuru savukārt ir atzinusi jumta organizācija PEFC Padome. Pasaulē atbilstoši PEFC nosacījumiem ir sertificēti vairāk kā 222 miljoni ha meža platību aptverot 21 valsti 5 kontinentos, un tā uzskatāma par lielāko meža sertifikācijas sistēmu.

Pasaulē darbojas vairāk kā 4900 koksnes produktu piegādes ķēdes, kas nodrošina kontrolētu sertificētās koksnes plūsmu sākot no meža un beidzot ar gatavo produkciju veikala plauktā.

Jumta organizācija PEFC Padome (PEFC Council) ir neatkarīga, bezpeļņas, nevalstiska organizācija, kas atrodas Ženēvā (Šveicē). Tā veicina un attīsta ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu balstoties uz sertifikāciju ko veic neatkarīgi auditori.

Latvijā šo organizāciju pārstāv biedrība „PEFC Latvijas padome”.

Lielākā daļa plaši izmanto papīru Latvijā ir - FSC vai PEFC sertificēti!

Kopš 2011. gada janvāra UnitedPress Tipografija ir PEFC sertificēts uzņēmums, UnitedPress Tipogrāfijai ir piešķirts PEFC sertifikāts ar nr.: 14502354

Lai saņemtu vairāk informācijas par PEFC sertificētiem produktiem, lūdzu sazinieties ar UnitedPress Tipogrāfijas pārdošanas nodaļu.